•  

  Just nu - vi söker personal!

  Vi söker dykare och snickare till vår Stockholmsavdelning.

   

  Är du en positiv person som behärskar hantverket, och delar våra värderingar beskrivna under avsnittet "OM OSS", så är du välkommen med din CV och ansökan på: info@dyk-anlaggning.se.

  Vi anställer löpande, så dröj inte för länge.

   

  Välkommen till oss på Dyk & Anläggning!

Om oss

 

 

Dyk- & Anläggning grundades 1985 och utför arbeten över hela Sverige.

 

Vårt arbete kännetecknas av kvalitetsmedvetenhet och ansvar gentemot såväl kunder som personal, samhälle och miljö. Vi levererar önskade produkter och tjänster med rätt kvalitet i rätt tid.

 

Alla tar ansvar för kvaliteten i sina arbetsuppgifter och strävar mot ständig förbättring.

Ett kostnadseffektivt arbetssätt präglar vår verksamhet. Alla våra arbetsinsatser kännetecknas av säkerhetstänkande och omsorg om miljön.

Erfarenhet från både kunder och oss själva återförs systematiskt för att skapa konkurrenskraftiga och felfria produkter och tjänster.

 

Vårt kvalitetssystem motsvarar kraven i ISO 9001.

Vårt miljösystem motsvarar kraven i ISO 14001.

 

Vi arbetar med alla slags sjöentreprenader, som nybyggnation och reparation av kajer, av vindkraftverk, hamnar, broar etc. Vi utför även sjötransporter, sjökabelförläggning och nedspolning av olika typer av kablar, rör och ledningar.

 

Vi utför även konsulterande dykeri som dokumentationsuppdrag med olika medier, broinspektioner, fartygsbesiktningar, projekteringar etc. Vi tar på oss dokumentations-uppdrag för miljökonsekvensbeskrivningar, projekteringar och besiktningar.

 

Vi tar ansvar för kvaliteten i våra arbetsuppgifter och skall sträva mot ett

gott resultat.

 

Ett kostnadseffektivt arbetssätt skall prägla vår verksamhet och alla arbets-

insatser skall kännetecknas av ett påtagligt säkerhetstänkande.

 

Vår affärsidé

Att med hög kunskap och unik maskinpark utföra marina samt kunstnära anläggnings- och miljöarbeten.

 

 

Vår vision

Att vara märk- och mätbart bidragande till en sund och funktionell samhällsutveckling, till gagn för såväl varande som kommande generationer.

Våra värdeord

 • Lyhördhet
 • Transparens
 • Innovativitet
 • Långsiktighet

VAT: SE5564-7202

 

Bankgiro: 742-8733

 

IBAN:

SE63 6000 0000 0003 0660 9908

 

Registrerad för F-skatt

 

DYKERI

BRYGGOR

SJÖARBETEN

Dyk & Anläggning Aktiebolag Org.nr: 556424-7202 Adress: Terra Novavägen 11C 621 53 VISBY Tel: 0705-444 000 E-post: info@dyk-anlaggning.se Bg: 742-8733 Registrerad för F-skatt

All rights reserved © Dyk- & Anläggning AB 2020

MUDDRING

HEM

OM OSS

REFERENSER

KONTAKT