Sjöarbeten

Dyk & Anläggning utför anläggnings- och andra arbeten till sjöss och havs

 

Marin grundläggning

 

Sjöarbete - grundläggning för hus

 

Sjöledning och kabelarbeten

Dyk- & Anläggning utför förläggning, besiktning, reparation och upptagning av sjökabel och ledningar.

Sjöledningsprojekt

 

Sjöledningsprojekt

 

Sjöledning når land #Lidingö

 

Dike som skall fräsas 1 km ut i sjön

Svets av 1 km sjöledning

 

Dyk & Anläggning lägger miljögardin, men arbetar också med miljömuddring och miljöskopa

Miljögardin

MUDDRING

DYKERI

BRYGGOR

Dyk & Anläggning Stockholm Aktiebolag Org.nr: 556424-7202 Adress: Terra Novavägen 11C 621 53 VISBY Tel: 0705-444 000 E-post: info@dyk-anlaggning.se Bg: 742-8733 Registrerad för F-skatt

All rights reserved © Dyk- & Anläggning AB 2020

HEM

OM OSS

REFERENSER

KONTAKT